Το έμπειρο στελεχικό δυναμικό της επιχείρησης διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του, την συνέπεια, απόδοση και εκπαίδευσή του.

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης τα τελευταία έτη, δημιούργησε την ανάγκη για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της με νέο εξειδικευμένο προσωπικό ενώ παράλληλα επενδύουμε στη συνεχή τεχνολογική επιμόρφωση.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται από την επιχείρηση στον σχηματισμό ισχυρών δεσμών στα μέλη των παραγωγικών ομάδων (team building), όπως παριστάνεται στο παραπάνω οργανόγραμμα, το οποίο αφορά τη δεδομένη στιγμή και εξελίσσεται δυναμικά κατά βέλτιστο τρόπο.